Mandriva Fórum

Uživatelské aplikace => Zpracování zvuku => : baltazar December 18, 2010, 17:53:52: V čem(jak) přehrát videoformát .flv?
: baltazar December 18, 2010, 17:53:52
VLC tenhle plugin nemá,Totem mě nutí k nákupu u nějakýho fluenda,tak jak?Jinak pěkný večer všem a dík za odpo!
Omlouvám se všem,před tím bylo v titulku .fl,teď opraveno ma  .flv !Tak nebo tak,je to jebka a netento...!


: Re: V čem(jak) přehrát videoformát .fl?
: jentzek December 18, 2010, 20:55:10
Ve widlich to umi prehrat ? To je nejaky format muziky do telefonu, ci co ?


: Re: V čem(jak) přehrát videoformát .fl?
: Paur December 18, 2010, 23:25:46
Asi to bude *.flv - stažené flashové video, třeba z youtube. U mě to běží, používám standardní sadu kodeků (doporučené jsou na wiki). Z výpisu mplayeru (viz níže) vyplývá, že je použitý ffmpeg.

:
 
==========================================================================
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffflv] vfm: ffmpeg (FFmpeg Flash video)
==========================================================================
==========================================================================
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 22050 Hz, 2 ch, s16le, 8.0 kbit/1.13% (ratio: 1000->88200)
Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
==========================================================================


: Re: V čem(jak) přehrát videoformát .flv?
: Martin S. December 19, 2010, 08:35:01
Máš nainštalovaný flash-plugin? Ak nie, zájdi na stránku adobe.com a tam si v sekcii Download vyhľadal  príslušný RPM-balíček. Využijú ho  všetky videoprehrávače.


: Re: V čem(jak) přehrát videoformát .flv?
: Jiří Doskočil December 19, 2010, 19:21:37
http://forum.mandrivalinux.cz/index.php?topic=12563.msg79790#msg79790 (http://forum.mandrivalinux.cz/index.php?topic=12563.msg79790#msg79790)


: Re: V čem(jak) přehrát videoformát .flv?
: baltazar December 23, 2010, 17:52:58
http://www.ulozto.cz/live/6693080/melanie-c-flv
V zabudovaném přehrávači tajemného původu na uložto.cz se ukázka přehraje korektně,stažený uložený soubor ale jede bez zvuku-VLC,Avidemux,Totem...
Ve widlich to umi prehrat ?
Nevim,widle už nejak nerozjedu...baltazar čistil !!!
Asi to bude *.flv - stažené flashové video, třeba z youtube. U mě to běží, používám standardní sadu kodeků (doporučené jsou na wiki). Z výpisu mplayeru (viz níže) vyplývá, že je použitý ffmpeg.
Tohle prosim trochu rozveď,ffmpeg mi přijde jen jako jeden z mnoha modulú gstreameru,přík. řádek vypisuje tohle:
FFmpeg version SVN-r22960, Copyright (c) 2000-2010 the FFmpeg developers
  built on Jun 15 2010 14:20:22 with gcc 4.4.3
  configuration: --prefix=/usr --enable-shared --libdir=/usr/lib --shlibdir=/usr/lib --incdir=/usr/include --disable-stripping --enable-postproc --enable-gpl --enable-pthreads --enable-libtheora --enable-libvorbis --disable-encoder=vorbis --enable-x11grab --enable-runtime-cpudetect --enable-libdc1394 --enable-libschroedinger --disable-decoder=aac --disable-encoder=aac
  libavutil     50.14. 0 / 50.14. 0
  libavcodec    52.66. 0 / 52.66. 0
  libavformat   52.61. 0 / 52.61. 0
  libavdevice   52. 2. 0 / 52. 2. 0
  libswscale     0.10. 0 /  0.10. 0
  libpostproc   51. 2. 0 / 51. 2. 0
Hyper fast Audio and Video encoder
usage: ffmpeg [options] [[infile options] -i infile]... {[outfile options] outfile}...

Use -h to get full help or, even better, run 'man ffmpeg'

Máš nainštalovaný flash-plugin? Ak nie, zájdi na stránku adobe.com a tam si v sekcii Download vyhľadal  príslušný RPM-balíček. Využijú ho  všetky videoprehrávače.
Ano,mám,win32 codecs taky a mnoho dalších.: Re: V čem(jak) přehrát videoformát .flv?
: Peťoš December 23, 2010, 17:55:54
Zkus to MPlayerem. Pířpadně (včetně příkazu, kterým to pouštíš) všechno z termiálu překopírovat a vložit sem.


: Re: V čem(jak) přehrát videoformát .flv?
: baltazar December 23, 2010, 18:19:20
[baltazar@localhost ~]$ mplayer
MPlayer SVN-1.rc4.0.r31086.3mdv2010.1-4.4.3 (C) 2000-2010 MPlayer Team
Usage:   mplayer [options] [url|path/]filename

Basic options: (complete list in the man page)
 -vo <drv>        select video output driver ('-vo help' for a list)
 -ao <drv>        select audio output driver ('-ao help' for a list)
 vcd://<trackno>  play (S)VCD (Super Video CD) track (raw device, no mount)
 dvd://<titleno>  play DVD title from device instead of plain file
 -alang/-slang    select DVD audio/subtitle language (by 2-char country code)
 -ss <position>   seek to given (seconds or hh:mm:ss) position
 -nosound         do not play sound
 -fs              fullscreen playback (or -vm, -zoom, details in the man page)
 -x <x> -y <y>    set display resolution (for use with -vm or -zoom)
 -sub <file>      specify subtitle file to use (also see -subfps, -subdelay)
 -playlist <file> specify playlist file
 -vid x -aid y    select video (x) and audio (y) stream to play
 -fps x -srate y  change video (x fps) and audio (y Hz) rate
 -pp <quality>    enable postprocessing filter (details in the man page)
 -framedrop       enable frame dropping (for slow machines)

Basic keys: (complete list in the man page, also check input.conf)
 <-  or  ->       seek backward/forward 10 seconds
 down or up       seek backward/forward  1 minute
 pgdown or pgup   seek backward/forward 10 minutes
 < or >           step backward/forward in playlist
 p or SPACE       pause movie (press any key to continue)
 q or ESC         stop playing and quit program
 + or -           adjust audio delay by +/- 0.1 second
 o                cycle OSD mode:  none / seekbar / seekbar + timer
 * or /           increase or decrease PCM volume
 x or z           adjust subtitle delay by +/- 0.1 second
 r or t           adjust subtitle position up/down, also see -vf expand

 * * * SEE THE MAN PAGE FOR DETAILS, FURTHER (ADVANCED) OPTIONS AND KEYS * * *

[baltazar@localhost ~]$


: Re: V čem(jak) přehrát videoformát .flv?
: Peťoš December 23, 2010, 18:20:23

Usage:   mplayer [options] [url|path/]filename

Tedy:
mplayer  cesta/k/souboru


: Re: V čem(jak) přehrát videoformát .flv?
: baltazar December 23, 2010, 18:51:43
[baltazar@localhost ~]$ mplayer /media/win_d/MUSIC/MelanieC.flv
MPlayer SVN-1.rc4.0.r31086.3mdv2010.1-4.4.3 (C) 2000-2010 MPlayer Team
Can't open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory
Can't init input joystick
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.

Playing /media/win_d/MUSIC/MelanieC.flv.
libavformat file format detected.
[flv @ 0x95a0c10]Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
[lavf] Video stream found, -vid 0
[lavf] Audio stream found, -aid 1
VIDEO:  [H264]  320x180  0bpp  25.000 fps  316.4 kbps (38.6 kbyte/s)
Clip info:
 duration: 237
 starttime: 0
 totalduration: 237
 width: 320
 height: 180
 videodatarate: 309
 audiodatarate: 126
 totaldatarate: 442
 framerate: 25
 bytelength: 13133186
 canseekontime: true
 sourcedata: B4A7DD088HH1290323301749105
 purl:
 pmsg:
==========================================================================
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)
==========================================================================
==========================================================================
Requested audio codec family [faad] (afm=faad) not available.
Enable it at compilation.
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 128.9 kbit/9.13% (ratio: 16109->176400)
Selected audio codec: [ffaac] afm: ffmpeg (FFmpeg AAC (MPEG-2/MPEG-4 Audio))
==========================================================================
AO: [pulse] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback...
Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [xv] 320x180 => 320x180 Planar YV12  [zoom]
No bind found for key 'MOUSE_BTN2'.                         3% 0 0
No bind found for key 'MOUSE_BTN2'.                         3% 0 0
No bind found for key 'MOUSE_BTN2'.                         3% 0 0
No bind found for key 'MOUSE_BTN2'.-MOUSE_BTN2_DBL                         
No bind found for key 'MOUSE_BTN2_DBL'.                          0
No bind found for key 'MOUSE_BTN2'.                         2% 0 0
A: 237.0 V: 237.0 A-V:  0.000 ct: -0.000   0/  0  3%  0%  0.2% 0 0

Exiting... (End of file)
[baltazar@localhost ~]$

Sice na třetí pokus a po přejmenování,ale hraje ! Do budoucna se ale .flv souborům budu snažit vyhnout.
Díky Peťošu,i všem ostatním! Hezký Vánoce!


: Re: V čem(jak) přehrát videoformát .flv?
: Peťoš December 23, 2010, 18:57:08
Nemáš zač. Doporučuji používat buďto MPlayer a nebo SMPlayer. Přehrají všechno ;) Instalovat z repozitáře PLF a pak to půjde :-)


: Re: V čem(jak) přehrát videoformát .flv?
: baltazar April 28, 2011, 01:02:14
Zdravim!
Po nedávné-cca 14 dnů-velké aktualzaci-hodně přes 300 Mb-formát flv. najednou zvládaj přehrávat  VLC i Totem ! Ale  MPlayer si ěště pro jistotu ponechám!Už jen proto,že se bez něj neobejdu ve websráčech!!